Tipy na výlety

Sečská přehrada

Sečská přehradaNejvětší přehradní nádrží v Železných horách je právě vodní nádrž Seč. Vybudována byla v letech 1925-34 a jejím účelem je zejména ochrana proti povodním a výroba elektrické energie.
Zděná přehradní žulová hráz je 42 m vysoká a 165 metrů dlouhá. Objem nádrže činí přes 22 miliónů metrů krychlových a zadržovaná voda vytváří 7 km dlouhé jezero o ploše 220 hektarů v nadmořské výšce 490,5 m. Přehrada zatopila 4 mlýny, 4 pily, tírnu lnu, statek, hospodářskou budovu a 11 obytných domů. Kámen na stavbu se dopravoval lanovou dráhou z lomu pod Libkovem.
Energetická část byla přistavěna v letech 1941 - 1946. Přivaděč vody do vyrovnávací komory je z větší části zhotoven z dřevěných dýh, stažených prutovými ocelovými obručemi. Přivaděč má průměr 2000 mm a dlouhý je 1280 m. Elektrárna je umístěna pod vyrovnávací komorou, asi 1,2 km pod přehradou na levém břehu řeky Chrudimky. Je vybavena Francisovou turbinou. Elektrárna má výkon 3,04 MW.
Vodní nádrž, jejíž hladinu zpestřuje také ostrov s lesíkem, je obklopena zalesněnými kopci, skalami se zříceninami hradů Oheb a Vidštejn, poli a loukami a přirozeně také velkým množstvím rekreačních objektů.

Vzdálenost od chaty cca 2 km
 

Hrad Oheb

Hrad OhebHrad Oheb je situován na vrcholku skalnatého rulového výběžku nad sečskou údolní nádrží. Rulový masív zde převyšuje hladinu nádrže o 78 m. Jméno hrad dostal podle řeky, která zde mění směr toku prudkým ohybem téměř o 180 stupňů. Také řeka Chrudimka se podle tohoto pohybu dříve nazývala Ohebka.
Hrad je poprvé připomínán roku 1315, v první polovině 15. století byl v držení husitských hejtmanů, ve druhé se pak stal střediskem Trčků z Lípy. Trčkové v 60. a 70. letech 15. století nechali původní hradní objekty obehnat novým opevněním, jež mělo zabezpečit hrad proti dělostřelecké palbě.
Popudem ke stavbě bylo pravděpodobně zahájení války s uherským králem Matyášem (1469). Konec války (1475) stavbu přerušil, a když Trčkové získali nedaleký hrad Lichnici (1499), byl Oheb opuštěn a chátral. V roce 1533 se již uvádí, že hrad je pustý. Teprve ve 30. a 40. letech 19. století byly učiněny kroky ke zpřístupnění a zabezpečení zříceniny.
Z hradu se zachovaly zbytky zdiva hradeb, polozasypaný příkop, část vstupní brány, dvě půlkruhové dělové bašty a jedna menší bašta s neobvyklým půdorysem. V údolí pod hradem býval mlýn s několika domy, zvaný Podohbí. Kolem roku 1900 byla při mlýně zřízena těrna lnu. Dnes je toto údolí zatopeno vodou sečské přehrady.
Okolí hradu Oheb je vyhlášeno přírodní rezervací. Jedná se o suťový les s výskytem velkého počtu plžů a měkkýšů. Zřícenina hradu je přístupná a je odsud překrásný výhled na vodní plochu sečské přehrady a na ostrůvek.

Vzdálenost od chaty cca 4 km

Lichnice

 Zřícenina hradu Lichnice

Hrad Lichnice v Železných horách na Chrudimsku je kolébkou mocného českého rodu pánů z Lichtenburka. Pevnost Lichnice byla důvodem, proč císař nařídil po třicetileté válce její zboření. Po větší část 20. století byly trosky hradu konzervovány, byť ne vždy tím zrovna nejšťastnějším způsobem. Nicméně, mohutné hradní zříceniny, prostorné nádvoří zcela zbavené náletových dřevin a kruhový rozhled po širokém okolí jsou velmi dobrým důvodem k návštěvě tohoto objektu. Zvláště pak za krásného slunečného počasí v jarních a letních měsících.

Vzdálenost od chaty cca 9 km

 

 

Přehrada Pařížov

Přehrada Pařížov

Tato přehrada leží na řece Doubravě v malebném kraji pod Železnými horami u obce Pařížov. Právem je řazena mezi nejhezčí a nejstarší přehrady na území ČR.
Se stavbou za začalo v období let 1908-1913. Původní záměr stavby byla ochrana před povodněmi a zlepšení regulace průtoku řeky Doubravy. Od roku 1992 slouží také jako vodní elektrárna. Do obou výpustí jsou osazeny Bankiho turbíny - každá o výkonu 75 kW.
Přehrada je technickou památkou. Hráz je postavena z lomového kamene a má tvar základního statického trojúhelníku se skloněným návodním lícem.
Toto vodní dílo je hojně využíváno rybáři a pro turisty je zde připravena turistická trasa podél řeky.

Vzdálenost od chaty cca 9 km
 

Zámek ŽlebyZámek Žleby

Původně gotický hrad pánů z Lichtenburka z doby před rokem 1289, znovu postavený po zničení husity před polovinou 15. století, prošel renesančními a barokními úpravami a do dnešní romantické podoby byl přestavěn Karlem Vincencem Auerspergem v letech 1849 - 1868 podle anglických předloh. V romantických interiérech se mísí původní historické památky s dobovými prvky a starožitnostmi dovezenými z celé Evropy. Kožené tapety, sbírky vitrají, mnohé obložení stěn, přepychové vybavení a instalace respektující dobové dokumenty, uchovaly do dnešní doby zámek jako jakousi "užitnou sbírku starožitností" s jedinečnou atmosférou a neopakovatelnou malebností. Více zde

Vzdálenost od chaty cca 18 km


Skanzen Veselý kopec

Skanzen Veselý kopec

Historie osady Veselý Kopec se datuje od první poloviny 16. století. V té době byla domovem drobných rolníků, kteří hledali způsob své obživy, zabydlovali lesní krajinu a hospodařili na okolních loukách. Že jejich život nebyl vůbec jednoduchý, se můžeme přesvědčit při prohlídce chaloupky bezzemka (stojící v zadní části skanzenu). Je to velmi malý a skromný příbytek s malými okénky a na zemi ušlapanou hlínou. V domku jsou jen malá okna, i při denním světle je uvnitř temno.
V současné době zde najdete téměř třicet volně rozptýlených objektů. Tvoří osadu, která přináší svědectví o životě a práci a zábavě drobných rolníků 19. a 20. století. K vidění jsou budovy jako špýchar, ovčín, výměnek, čtyřboká stodola pokrytá šindelem, zvonička z Jeníkova, usedlost z Lezníku, haltýř se studánkou, suška ovoce ze Stříteže, suška lnu, hájenka z Kozojed, včelín, vodní olejna z Damašku, mlýn, usedlost z Mokré Lhoty, stupník na tlučení třísla, výměnek ze Širokého Dolu aj. Více zde

Vzdálenost od chaty cca 23 km

 

Lípa Klokočov

Kmen stromu, měřící téměř 9 metrů v obvodu, je dnes dutý a zjizvený. Aby se vahou svých hlavních větví zcela nerozlomil, svírají ho od roku 1923 železné obruče. V roce 1935 strom citlivě ošetřil profesor Frič, od té doby však došlo k jeho dalšímu poškození. Lípa si sice vytvořila v dutině tzv. vzdušné kořeny a její rány se zahojily vytvořením kalusu, ale jedna z jejích hlavních větví se vylomila a otevřela narušený kmen. V roce 1995 tak musela být znovu opravena: byla ošetřena dutina jejího kmene, došlo k uvolnění ocelového pásu a zakrytí stříšek nad dutinami jedné z hlavní větví šindelem a laminátem. Kolem stromu byl také vybudován plot, který ochraňuje kořenové náběhy proti odírání. Od roku 1976 byla lípa státem chráněna, nyní je na seznamu památných stromů. Více zde

 

 

Na Pilce

rekreační areál, restaurace, krásná příroda


Obsazenost chaty:

Město Seč se nachází asi 16 km jihozápadně od Chrudimi, leží v samotném centru Železných hor.

Chata na Seči

 

Najdete nás na Facebooku